Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Bài giảng nhân vật giao tiếp

  • 1463 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hoạt động giao tiếp xảy ra ở:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Có mấy nhân tố trong hoạt động giao tiếp?

Xem đáp án

Các nhân tố trong hoạt động giao tiếp:

- Nhân vật giao tiếp

- Nội dung giao tiếp

- Mục đích giao tiếp

- Hoàn cảnh giao tiếp

- Phương tiện và cách thức giao tiếp.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Nội dung sau về nhân vật giao tiếp đúng hay sai?

“Trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, các nhân vật giao tiếp xuất hiện trong vai người nói (người viết), hoặc vai người nghe (người đọc); ở giao tiếp dạng nói, các nhân vật giao tiếp thường đổi vai và luận phiên lượt lời với nhau”.

Xem đáp án

Trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, các nhân vật giao tiếp xuất hiện trong vai người nói (người viết), hoặc vai người nghe (người đọc); ở giao tiếp dạng nói, các nhân vật giao tiếp thường đổi vai và luận phiên lượt lời với nhau.

Đáp án cần chọn: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận