Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Bài giảng phong cách ngôn ngữ hành chính

  • 1336 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Về cách trình bày, các văn bản hành chính đều được soạn theo một kiểu kết cấu thống nhất, thường có ba phần theo một khuôn mẫu nhất định. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án:

- Đúng

- Về cách trình bày, các văn bản hành chính đều được soạn theo một kiểu kết cấu thống nhất, thường có ba phần theo một khuôn mẫu nhất định.


Câu 2:

Ngôn ngữ hành chính dùng giao tiếp trong phạm vi:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A
Ngôn ngữ hành chính là ngôn ngữ dùng trong các văn bản hành chính để giao tiếp trong phạm vi các cơ quan nhà nước hay các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế, …(gọi chung là cơ quan), hoặc giữa cơ quan với cá nhân, hay giữa các cá nhân với nhau trên cơ sở pháp lí.


Câu 3:

Đặc trưng nào dưới đây không phải đặc trưng của phong cách ngôn ngữ hành chính?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Phần đầu của một văn bản hành chính không thể thiếu nội dung nào:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Văn bản hành chính là văn bản được viết ra chủ yếu để thực thi, do vậy cần phải rất minh xác. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án:
- Đúng

- Văn bản hành chính viết ra chủ yếu để thực thi, do vậy cần phải rất minh xác.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận