Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Chiếc thuyền ngoài xa

  • 1312 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ở tòa án, khi chánh án Đẩu nhắc tới thằng Phác, người đàn bà hàng chài đã có phản ứng thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Hình ảnh cuối cùng kết thúc truyện là hình ảnh nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Sau khi nghe câu chuyện của người đàn bà hàng chài ở toà án, thái độ của chánh án Đẩu thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận