Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) (Phần 2)

  • 1316 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tác giả Lưu Quang Vũ là chồng của nữ thi sĩ nổi tiếng nào của Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Nhận xét nào đúng nhất khi nói về nội dung đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt trong Sách Giáo Khoa Ngữ Văn 12, tập 1?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Việc xin Đế Thích cho cu Tị sống, để mình được chết hẳn, không nhập hồn vào cơ thể ai nữa, cho thấy điều gì trong con người Trương Ba?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Trong đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, qua các nhân vật Tây Vương Mẫu, Nam Tào, Bắc Đẩu, tác giả muốn nói lên điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận