Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) (Phần 3)

  • 1300 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Dòng nào không nói lên đặc điểm của thế loại kịch ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Ý nghĩa triết học của vở kịch nằm ở khía cạnh nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Nét tương đồng giữa kịch với tác phẩm văn học là gì ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Những lời tự giải thích, thanh minh của hồn Trương Ba với thân xác hàng thịt cho thấy hồn Trương Ba đang rơi vào cảnh như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Dòng nào nói đúng xung đột cùa vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận