Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)

  • 1201 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Trong cuộc đối thoại với xác anh hàng thịt, thái độ và hành động của Hồn Trương Ba có sự thay đổi như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Dựa vào nguyên mẫu hay cốt truyện nào để Lưu Quang Vũ sáng tác Hồn Trương Ba da hàng thịt?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Sau khi được sống lại bằng cách nhập vào thân xác của anh hàng thịt, Hồn Trương Ba đã có cuộc sống như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Mở đầu đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt là cuộc đối thoại giữa?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Tình huống kịch của vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt là gì? 

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận