Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Những đứa con trong gia đình

  • 1325 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cụm từ trong gia đình của nhan đề tác phẩm (Những đứa con trong gia đình) không nhằm tô đậm ý nào trong các ý dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Trong tác phẩm, hiện thân đầy đủ cho những đứa con là ai?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Dòng nào nêu đủ nhân vật tiêu biểu cho các thế hệ đi trước của gia đình trong tác phẩm?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Nét tính cách nào dưới đây của Việt khiến cho nhân vật này trở nên chân thật và gần gũi hơn rất nhiều?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận