Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Phân tích Hồn trương ba, da hàng thịt

  • 1127 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nguyên nhân nào khiến Trương Ba chết?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Vì muốn sửa sai, nên Nam Tào và Đế Thích cho Hồn Trương Ba nhập vào xác của cu Tị. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án:

- Sai

- Vì muốn sửa sai, nên Nam Tào và Đế Thích cho hồn Trương Ba sống lại, nhập vào xác hàng thịt vừa mới chết.


Câu 3:

Mở đầu đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Trương Ba đối thoại với ai?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Khi đối thoại với xác hàng thịt, Hồn Trương Ba có suy nghĩ như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Trong cuộc đối thoại với xác hàng thịt, thái độ và hành động của Trương Ba có sự thay đổi như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận