Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Phát biểu tự do

  • 1065 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Thế nào là phát biểu tự do?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Muốn thành công, người phát biểu tự do cần lưu ý những điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Trường hợp nào sau đây không được coi là phát biểu tự do?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Cách nào sau đây không thu hút được người nghe vào bài phát biểu của mình?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Người phát biểu tự do cần làm gì để có được sự chú ý của người nghe?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận