Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Thực hành về hàm ý

  • 1271 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nghĩa tường minh là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Thế nào là nghĩa hàm ý trong câu ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Về đến nhà, A Phủ lẳng lặng ném nửa con bò xuống gốc đào trước cửa. Pá Tra bước ra cửa hỏi: 

- Mất mấy con bò?

A Phủ trả lời tự nhiên: 

- Tôi về lấy súng, thế nào cũng bắn được. Con hổ này to lắm

Pá Tra hất tay, nói:

- Quân ăn cướp làm mất bò tao. A Sử! đem súng đi lấy con hổ về.

( Tô Hoài, Vợ chồng A Phủ)

Cách trả lời này của A Phủ có tác dụng gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận