Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Thuốc (Lỗ Tấn) (Phần 2)

  • 988 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Dòng nào dưới đây nêu đúng tên khai sinh, nghề nghiệp mà Lỗ Tấn định theo đuổi trước khi chuyển sang viết văn?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Dòng nào dưới đây không phải là tên tác phẩm của Lỗ Tấn?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Dòng nào dưới đây nêu đúng đối tượng mà Lỗ Tấn muốn hướng đến khi sáng tác truyện ngắn Thuốc?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Dòng nào dưới đây nêu đúng các thời điểm trong năm và các thời gian trong ngày diễn ra sự kiện chính của truyện Thuốc?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Tại sao thằng bé Thuyên chết mặc dù đã được uống thuốc?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận