Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Thuốc (Lỗ Tấn)

  • 1144 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình tượng chiếc bánh bao tẩm máu trong truyện có ý nghĩa gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Vì sao sau nhiều nghề nhưng sau cùng Lỗ Tấn đã chọn nghề viết văn?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Sáng tác văn chương của Lỗ Tấn nhằm mục đích:

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Bút danh Lỗ Tấn của tác giả có nghĩa là?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Tác phẩm Thuốc ra đời năm nào? Gắn với phong trào gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận