Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Tìm hiểu chung về Hồn trương ba, da hàng thịt

  • 1060 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hồn Trương Ba, da hàng thịt của tác giả nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt thuộc thể loại:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Đoạn trích HồnTrương Ba, da hàng thịt (SGK/143) thuộc cảnh bao nhiêu của vở kịch?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt dựa vào cốt truyện dân gian, đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án:

- Đúng

- Từ một cốt truyện dân gian, Lưu Quang Vũ đã xây dựng thành một vở kịch nói hiện đại, đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, có ý nghĩa về tư tưởng, triết lí và nhân văn sâu sắc.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận