Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Tìm hiểu chung về Một người hà nội

  • 1034 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một người Hà Nội của tác giả nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tác phẩm Một người Hà Nội thuộc thể loại:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Truyện ngắn Một người Hà Nội được in trong tập truyện nào của Nguyễn Khải?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Tác phẩm Một người Hà Nội được Nguyễn Khải sáng tác trong hoàn cảnh như thế nào?

Xem đáp án

Tác phẩm ra đời khi đất nước có nhiều thăng trầm, biến động, những giá trị truyền thống cũng dần phai mờ, đặc biệt là những giá trị của người Hà Nội.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận