Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Tìm hiểu chung về Mùa lá rụng trong vườn

  • 1056 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Mùa lá rụng trong vườn của tác giả nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn thuộc thể loại:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đoạn trích Mùa lá rụng trong vườn được trích ra từ tác phẩm nào của Ma Văn Kháng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn được Ma Văn Kháng sáng tác trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Mùa lá rụng trong vườn được Ma Văn Kháng sáng tác khi ông trở về Hà Nội công tác. Trong giai đoạn đó, đất nước đang có những biến động, những đổi thay trong tư tưởng và tâm lí của con người Việt Nam giai đoạn xã hội chuyển mình xóa bỏ dần mô hình kinh tế tập trung quan liêu, bap cấp sang nền kinh tế thị trườn với những rạn vỡ tất yếu theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực trong quan niệm sống, cách sống và cách lựa chọn các giá trị.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận