Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Tìm hiểu chung về Ông già và biển cả

  • 1006 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ông già và biển cả của tác giả nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Tác phẩm Ông già và biển cả thuộc thể loại

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Nội dung sau về tiểu thuyết Ông già và biển cả đúng hay sai?

Ông già và biển cả là một kết tinh tiêu biểu cho những nét mới mẻ trong lối kể chuyện của Hê-minh-uê”.

Xem đáp án

Đáp án:

- Đúng

- Ông già và biển cả là một kết tinh tiểu biểu cho những nét mới mẻ trong lối kể chuyện của Hê-minh-uê.


Câu 5:

Đoạn trích Ông già và biển cả (SGK/127) nằm ở vị trí nào của tác phẩm?

Xem đáp án

Đáp án C

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận