Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Tìm hiểu chung về Số phận con người

  • 1004 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Số phận con người của tác giả nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tác phẩm Số phận con người thuộc thể loại:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Truyện ngắn Số phận con người được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận