Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Tìm hiểu chung về Thuốc

  • 1073 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Thuốc được sáng tác vào năm nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tác phẩm Thuốc thuộc thể loại:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Truyện ngắn Thuốc ra đời gắn với phong trào nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Truyện ngắn Thuốc được in trong tập:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Nội dung sau về truyện ngắn Thuốc đúng hay sai?

Thuốc được sáng tác năm 1919, đây là giai đoạn đất nước Trung Quốc đang bùng lên khởi nghĩa dành chính quyền với những thắng lợi vẻ vang”.

Xem đáp án

Đáp án: A

Năm 1919, đây là giai đoạn đất nước Trung Hoa bị các đế quốc Anh, Nga, Pháp, Đức, Nhật nhảy vào xâu xé. Xã hội Trung Quốc biến thành xã hội nửa phong kiến, nửa thuộc địa nhưng nhân dân lại an phận chịu nhục. Đó là căn bệnh đớn hèn, tự thỏa mãn mà những người cách mạng hoàn toàn xa lạ với nhân dân.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận