Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Tìm hiểu chung ”Vợ chồng A Phủ”

  • 2014 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Vợ chồng A Phủ được in trong tác phẩm nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tập Truyện Tây Bắc đã đạt giải thưởng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Vợ chồng A Phủ được sáng tác năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Chủ đề của tác phẩm là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nội dung sau về tác phẩm Vợ chồng A Phủ đúng hay sai?

“Vợ chồng A Phủ là sản phẩm của chuyến thâm nhập thực tế, cùng ăn, cùng ở, cùng gắn bó với đồng bào các dân tộc miền núi Tây Bắc suốt 8 tháng của Tô Hoài trên núi cao đến các bản làng mới giải phóng”.

Xem đáp án

Viết năm 1952, đây là sản phẩm của chuyến thâm nhập thực tế, cùng ăn, cùng ở, cùng gắn bó với đồng bào các dân tộc miền núi Tây Bắc suốt 8 tháng của Tô Hoài trên núi cao đến các bản làng mới giải phóng

Đáp án cần chọn: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận