Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Vài nét về Lỗ Tấn

  • 1127 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Quê hương của Lỗ Tấn:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Bút danh Lỗ Tấn của tác giả có ý nghĩa:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cha Lỗ Tấn lâm bệnh và qua đời khi tác giả bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Vì sao Lỗ Tấn muốn theo học nghề thuốc?

Xem đáp án

Năm 13 tuổi, chứng kiến cảnh người cha lâm bệnh, vì không có thuốc mà chết, Lỗ Tấn ôm ấp nguyện vọng học nghề thuốc để chữa bệnh cho người nghèo, ốm mà không có thuốc, chết vì ngu dốt và mê tín,…như cha mình.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nội dung sau về Lỗ Tấn đúng hay sai?

“Lỗ Tấn đổi chí hướng khi một lần ông chứng kiến một người Trung Quốc bị giết vì làm gián điệp cho Nga”.

Xem đáp án

Đáp án: A

Lỗ Tấn đổi chí hướng nhân một lần ông xem phim thấy những người Trung Quốc hăm hở đi xem quân Nhật chém một người Trung Quốc làm gián điệp cho Nga. Ông giật mình nhận ra rằng: “chữa bệnh thể xác không quan trọng bằng chữa bệnh tinh thần”

=> Ông chuyển sang làm văn nghệ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận