Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Vài nét về Lưu Quang Vũ

  • 1128 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Lưu Quang Vũ sinh ra tại:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Lưu Quang Vũ sinh ra trong một gia đình:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Nội dung sau về Lưu Quang Vũ đúng hay sai?

“Cha ông là bác sĩ Lưu Quang Thuận”.

Xem đáp án

Đáp án:

- Sai

- Cha ông là nhà viết kịch Lưu Quang Thuận nên, nên thiên hướng và năng khiếu nghệ thuật của ông đã sớm bộc lộ từ nhỏ.


Câu 4:

Từ năm 1965 đến năm 1970, Lưa Quang Vũ làm công việc gì?

Xem đáp án

Từ năm 1965 đến năm 1970, ông vào bộ đội, phục vụ trong quân chủng Phòng không – Không quân.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Từ năm 1978 đến năm 1988, Lưu Quang Vũ làm công việc gì?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận