Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Vài nét về Ma Văn Kháng

  • 1150 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ma Văn Kháng sinh ra tại đâu?

Xem đáp án

Ma Văn Kháng sinh ra tại Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Ma Văn Kháng tốt nghiệp trường đại học nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Ma Văn Kháng dạy học ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Ma Văn Kháng chuyển về công tác ở Hà Nội năm:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Ma Văn Kháng đã nhận được những giải thưởng nào trong sự nghiệp sáng tác:

Xem đáp án

Với những đóng góp tích cực cho sự vận động và phát triển nhiều mặt của văn học nghệ thuật, Ma Văn Kháng được tặng Giải thưởng Văn học ASEAN năm 1998 và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2012

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận