Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Vài nét về Nguyễn khải

  • 1099 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nguyễn Khải sinh ra tại đâu?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

“Năm 1947, Nguyễn Khải gia nhập tự vệ chiến đấu ở thị xã Hưng Yên, sau đó vào làm bộ đội, làm y tá rồi viết văn”.

Nội dung trên đúng hay sai?

 

Xem đáp án

Đáp án: B

Năm 1947, Nguyễn Khải gia nhập tự vệ chiến đấu ở thị xã Hưng Yên, sau đó vào làm bộ đội, làm y tá rồi làm báo


Câu 3:

Nguyễn Khải bắt đầu viết văn năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Sau năm 1975, Nguyễn Khải chuyển về đâu sinh sống và công tác?

Xem đáp án

Sau năm 1975, Nguyễn Khải chuyển vào sinh sống, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Tác phẩm nào dưới đây không phải của tác giả Nguyễn Khải?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận