Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Vài nét về Nguyễn Minh Châu

  • 1488 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Địa danh nào dưới đây là quê Nguyễn Minh Châu?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Năm 1945, Nguyễn Minh Châu tốt nghiệp trường?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Nguyễn Minh Châu gia nhập quân đội năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận