Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Vài nét về Nguyễn Thi

  • 1128 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tác giả Nguyễn Thi tên thật là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Địa danh nào dưới đây là quê hương của Nguyễn Thi?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Nguyễn Thi xuất thân trong một gia đình như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Đáp án nào dưới đây đúng về tiểu sử tác giả Nguyễn Thi?

Xem đáp án

Ông xuất thân trong một gia đình nghèo, cha mất sớm, mẹ đi bước nữa nên vất vả, tủi nhục từ nhỏ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nguyễn Thi tham gia cách mạng năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận