Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Vài nét về Nguyễn Trung Thành

  • 1215 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Địa danh nào dưới đây là quê Nguyễn Trung Thành?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Bút danh của Nguyễn Trung Thành là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Nguyễn Trung Thành là nhà văn trưởng thành trong cuộc kháng chiến:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Nguyễn Trung Thành gia nhập quân đội năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Nguyễn Trung Thành hoạt động chủ yếu và gắn bó mật thiết với chiến trường miền Bắc. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Nguyễn Trung Thành hoạt động chủ yếu và gắn bó mật thiết với chiến trường Tây Nguyên.

Đáp án chọn: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

4 tháng trước

Phạm Văn Duy

K

Bình luận


Bình luận