Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Vài nét về nhà văn Sơn Nam

  • 1011 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Địa danh nào dưới đây là quê của Sơn Nam?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Sơn Nam mất tại:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Nội dung sau đúng hay sai?“Từ nhỏ, Sơn Nam theo học tại Cần Thơ”

Xem đáp án

Thuở nhỏ ông học tại quê nhà rồi học trung học tại Cần Thơ: B


Câu 4:

Sơn Nam tham gia cách mạng năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Năm 1945 ông gia nhập Thanh niên Tiền Phong, hội Văn hóa Cứu Quốc, rồi Phòng Chính trị Quân khu và Phòng văn nghệ ban tuyên huấn xứ ủy Nam Bộ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Năm 1945, Sơn Nam công tác ở?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận