Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Vài nét về Sô-lô-khốp

  • 941 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Sô – lô – khốp là nhà văn của nước nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Nội dung sau về tác giả Sô – lô – khốp đúng hay sai?

“Sô – lô – khốp sinh tại thị trấn Vi-ô-sen-xcai- a thuộc tỉnh Rô-xtốp trên vùng thảo nguyên sông Lena”.

Xem đáp án

Đáp án: B

Sô – lô – khốp sinh tại thị trấn Vi-ô-sen-xcai- a thuộc tỉnh Rô-xtốp trên vùng thảo nguyên sông Đông.


Câu 3:

Sô – lô – khốp đã từng làm các công việc nào?

Xem đáp án

Cuối năm 1922, Sô-lô-khốp đến Mát-xcơ-va, làm nhiều nghề để kiếm sống như: đập đá, khuân vác, kế toán.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Năm 1965, Sô – lô – khốp đã được trao tặng giải thưởng gì?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận