Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Vài nét về tác giả Hê-minh-uê

  • 1085 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hê– minh – uê là nhà văn của nước nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hê-minh-uê sinh ra trong một gia đình:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Sau khi tốt nghiệp trung học, Hê-minh-uê làm công việc gì?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Nội dung sau về Hê-mi-uê đúng hay sai?

“Hê-minh-uê bước vào đời với nghề viết báo và làm phóng viên mặt trận cho tới kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất”.

Xem đáp án

Đáp án: B

Hê-minh-uê bước vào đời với nghề viết báo và làm phóng viên mặt trận cho tới kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.


Câu 5:

Hê-minh-uê gia nhập quân y Hội chữ thập đỏ trong Thế chiến thứ I năm bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận