Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Vài nét về tác giả Kim Lân

  • 1385 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tác giả Kim Lân tên khai sinh là:

Xem đáp án

Kim Lân (1920-2007) tên khai sinh Nguyễn Văn Tài.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Địa danh nào dưới đây là quê hương của Kim Lân:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Công việc nào dưới đây Kim Lân đã từng làm?

Xem đáp án

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông chỉ học hết tiểu học, rồi vừa làm thợ sơn guốc, khắc tranh bình phong, vừa viết văn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Kim Lân tham gia hội văn hóa cứu quốc năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Tác phẩm nào dưới đây không phải của tác giả Kim Lân?

Xem đáp án

Tác phẩm chính:

Nên vợ nên chồng

- Con chó xấu xí

- Làng

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận