Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Vài nét về tác giả Tô Hoài

  • 2248 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Địa danh nào dưới đây là quê nội của Tô Hoài?

Xem đáp án

Tô Hoài sinh ra tại quê nội ở thôn Cát Động, Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Tô Hoài xuất thân trong gia đình như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tên khai sinh của Tô Hoài là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Tô Hoài đã từng làm công việc nào sau đây?

Xem đáp án

Tô Hoài đã phải làm nhiều công việc để kiếm sống như dạy trẻ, bán hàng, kế toán hiệu buôn,... nhưng có những lúc thất nghiệp

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phạm Kim Thanh

Bình luận


Bình luận