Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Vài nét về Trần Đình Hượu

  • 1188 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trần Đình Hượu sinh ra tại:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Năm 1959 – 1963, Trần Đình Hượu là nghiên cứu sinh ở trường đại học nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nội dung sau về tác giả Trần Đình Hượu đúng hay sai?

“Năm 1994, Trần Đình Hượu giảng dạy tại trường Đại học Prô-văng-xơ thuộc Liên bang Nga”

Xem đáp án

Đáp án: B

- Sai

- Năm 1994, Trần Đình Hượu giảng dạy tại trường Đại học Prô-văng-xơ thuộc Cộng hòa Pháp.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận