Trắc nghiệm Ôn tập chuyên đề địa lí ngành dịch vụ có đáp án

  • 645 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của các kênh đào trong một hệ thống vận tải đường sông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vai trò của các kênh đào trong một hệ thống vận tải đường sông là các kênh đào được xây dựng vượt qua các trở ngại địa hình và nhờ có kênh đào mà các lưu vực vận tải được nối với nhau và việc vận chuyển linh hoạt, có hệ thống.


Câu 2:

Ngành vận tải đường sắt so với trước đây ít có đổi mới hơn cả về

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ngành vận tải đường sắt so với trước đây ít có đổi mới hơn cả về nhà ga.


Câu 3:

Nhân tố nào sau đây có tác động mạnh mẽ nhất đến nhịp độ tăng trưởng của các ngành dịch vụ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nhân tố có tác động mạnh mẽ nhất đến nhịp độ tăng trưởng của các ngành dịch vụ sự gia tăng dân số. Dân số càng tăng thì các ngành dịch vụ tương ứng càng phát triển và ngược lại. Ví dụ: Tỉ lệ sinh cao thì nhóm dịch vụ về trẻ em, bán buôn bán lẻ các sản phẩm cho bà mẹ bỉm sữa, trẻ em sơ sinh phát triển mạnh,…


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của ngành thương mại?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Một số vai trò chủ yếu của ngành thương mại

- Cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng thông qua việc trao đổi, luân chuyển hàng hoá, dịch vụ giữa người bán và người mua.

- Điều tiết sản xuất, giúp hàng hoá được trao đổi, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển sản xuất.

- Thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ trong nước và quốc tế, làm cho nền kinh tế của mỗi nước là một bộ phận khăng khít của nền kinh tế thế giới.

- Hướng dẫn tiêu dùng, tạo ra tập quán tiêu dùng mới, thị hiếu mới.


Câu 5:

Nhân tố nào sau đây có tác động mạnh mẽ nhất đến cơ cấu của các ngành dịch vụ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nhân tố có tác động mạnh mẽ nhất đến cơ cấu của các ngành dịch vụ là cơ cấu dân số theo tuổi. Mỗi độ tuổi có nhu cầu về các ngành dịch vụ khách nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận