Trắc nghiệm Ôn tập chuyên đề phát triển bền vững và tăng trưởng xanh có đáp án

  • 546 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng với môi trường nhân tạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Môi trường xã hội bao gồm các mối quan hệ giữa con người với con người (luật lệ, thể chế, quy định,...). Là kết quả của lao động của con người, tồn tại hoàn toàn phụ thuộc con người và nếu không có sự chăm sóc thì bị huỷ hoại.


Câu 2:

Diện tích rừng trên thế giới bị thu hẹp nghiêm trọng chủ yếu do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Diện tích rừng trên thế giới bị thu hẹp nghiêm trọng chủ yếu do việc khai thác quá mức, không có kế hoạch, nạn lâm tặc, khai thác trộm,....


Câu 3:

Loại tài nguyên nào sau đây thuộc nhóm tài nguyên thiên nhiên vô hạn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tài nguyên thiên nhiên vô hạn: Là các loại tài nguyên có thể tự tái tạo liên tục, không phụ thuộc vào sự tác động của con người, như các loại năng lượng mặt trời, gió, thuỷ triều, sóng biển, địa nhiệt,...


Câu 4:

Nhận định nào dưới đây không đúng khi giải quyết vấn đề môi trường?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Giải quyết các vấn đề về môi trường cầm đảm bảo hòa bình, công bằng giữa các quốc gia trên thế giới; Kiểm soát môi trường nhờ các tiến bộ về khoa học - kĩ thuật và công nghệ hiện đại. Đồng thời, thực hiện tốt các công ước quốc tế về môi trường.


Câu 5:

Phát triển bền vững được tiến hành trên các phương diện

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phát triển bền vững là kết quả của các tương tác qua lại và phụ thuộc lẫn nhau giữa hệ thống tự nhiên, hệ thống kinh tế và hệ thống xã hội. Trong đó không cho phép vì sự ưu tiên phát triển kinh tế mà gây ra sự suy thoái và tàn phá hệ thống tự nhiên, xã hội.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận