Trắc nghiệm Ôn tập chuyên đề thạch quyển có đáp án

  • 1218 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các địa hình nào sau đây do sóng biển tạo nên?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Quá trình bóc mòn do sóng biển gọi là mài mòn, tạo thành các vách biển, hàm ếch, nền mài mòn, bậc thềm sóng vỗ,...


Câu 2:

Sự hình thành những tích tụ khoáng sản có giá trị thường liên quan đến

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Sự hình thành những tích tụ khoáng sản có giá trị thường liên quan đến các đứt gãy sâu. Ví dụ: vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm chủ yếu trên nhiều đứt gãy, đặc biệt có đứt gãy sâu sông Hồng nên vùng này có nhiều loại khoáng sản đa dạng (vàng, đồng, manga, sắt,…).


Câu 3:

Nguyên nhân nào sau đây làm cho phong hoá lí học xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc)?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Phong hoá lí học thường xảy ra mạnh ở những nơi nhiệt độ có sự dao động lớn theo ngày - đêm và ở những khu vực bề mặt có nước bị đóng băng. Ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc) có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn (ban ngày nhiệt độ rất cao, ban đêm nhiệt độ lại thấp) nên phong hoá lí học xảy ra mạnh.


Câu 4:

Thung lũng sông Hồng được hình thành do hiện tượng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đứt gãy Sông Hồng là một hệ thống đứt gãy trượt bằng gồm đứt gãy chính và nhiều đứt gãy phụ kéo dài từ Duy Tây, Vân Nam, Trung Quốc chạy dọc thung lũng sông Hồng đến vịnh Bắc Bộ, với chiều dài trên 1560 km -> Ở Việt Nam, sông Hồng chảy trên một đứt gãy kiến tạo.


Câu 5:

Biểu hiện nào sau đây là do tác động của ngoại lực tạo nên?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

- Biểu hiện do tác động của ngoại lực tạo nên là: Đá nứt vỡ do nhiệt độ thay đổi đột ngột.

- Biểu hiện do tác động của ngoại lực tạo nên là: Lục địa được nâng lên hay hạ xuống; Các lớp đất đá bị uốn nếp hay đứt gãy; Sinh ra hiện tượng động đất, núi lửa.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận