Trắc nghiệm: Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2 có đáp án

  • 1128 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong văn nghị luận,  khi bác bỏ 1 ý kiến nào đó, ta không nên làm gì? 

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 2:

Thế nào là bình luận? 

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 3:

Khi được giao viết một bài văn để tham gia diễn đàn do Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức, với đề tài: "Lời ăn tiếng nói của một học sinh văn minh, thanh lịch". Vì sao bài viết đó nên là một bài bình luận?

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 4:

Thế nào là tóm tắt văn bản nghị luận?

Xem đáp án

ð Đáp án A


Câu 5:

Ý nào không cần nêu trong văn bản tiểu sử tóm tắt với mục đích để tìm hiểu, nghiên cứu hoặc giới thiệu cho người khác biết?

Xem đáp án

ð Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận