Trắc nghiệm: Ôn tập phần Tiếng Việt kì 2 có đáp án

  • 2130 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Có mấy cách phân loại câu ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Câu đơn bình thường là loại câu như thế nào ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Trong các câu sau, câu nào là câu đơn bình thường ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận