Trắc nghiệm: Ôn tập phần văn có đáp án

  • 2177 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Các văn bản "Cổng trường mở ra", "Mẹ tôi", "Cuộc chia tay của những con búp bê" giống nhau ở điểm nào ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Dòng nào sau đây nhận định đúng nhất về ca dao , dân ca ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Dòng nào sau đây nhận định đúng nhất về tục ngữ ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Dòng nào sau đây nhận định đúng về thơ trữ tình ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Dòng nào sau đây thể hiện một cách toàn diện nội dung của các bài ca dao, dân ca học trong Chương trình Ngữ văn lớp 7 ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyễn Thúy

hay

Bình luận


Bình luận