Trắc nghiệm: Ôn tập tác phẩm trữ tình có đáp án

  • 2892 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Tác phẩm trữ tình là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Tác phẩm nào dưới đây không phải tác phẩm trữ tình? 

Xem đáp án

Đáp án B

→ "Cuộc chia tay của những con búp bê" là văn bản tự sự


Câu 3:

Văn bản "Sau phút chia li" là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Nguyên văn tác phẩm "Chinh phụ ngâm khúc" được viết bằng chữ gì? 

Xem đáp án

Đáp án A

→ Nguyên văn tác phẩm "Chinh phụ ngâm khúc" được tác giả Đặng Trần Côn viết bằng chữ Hán


Câu 5:

Trong các bài thơ sau, bài nào được viết theo thể Đường luật? 

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận