Trắc nghiệm: Ôn tập văn nghị luận có đáp án

  • 2565 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Trong các văn bản sau, văn bản nào không thuộc văn nghị luận? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Yếu tố nào có ở cả ba thể loại : truyện, kí, thơ kể chuyện ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Yếu tố nào không có trong văn bản nghị luận ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Văn biểu cảm đòi hỏi lời văn phải như thế nào ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận