Trắc nghiệm: Ôn tập về phần tập làm văn có đáp án

  • 1888 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Thể loại văn học nào em không học trong Chương trình Ngữ văn lớp 7 ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Dòng nào sau đây không phải là đặc điểm của văn biểu cảm ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Yếu tố nào là chủ yếu trong bài văn nghị luận ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận