Trắc nghiệm: Phò giá về kinh có đáp án

  • 3104 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

"Phò giá về kinh" là tác phẩm của ai sáng tác? 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Tác phẩm được viết theo thể loại nào? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Hai câu thơ đầu bài thơ diễn tả điều gì? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Nội dung của hai câu thơ sau trong bài "Phò giá về kinh"? 

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần thị cẩm
14:05 - 29/10/2020

Rất hay

Vinh Nguyễn
20:38 - 25/10/2021

Good !!!

híu đẹp zai
21:21 - 05/11/2021

đc cụa ló

Nguyễn Thị Linh
15:40 - 15/11/2021

hay quá

hang nguyen
19:22 - 03/12/2021

loz