Trắc nghiệm: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt có đáp án

  • 430 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt được sử dụng chủ yếu ở đâu?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Văn bản nào sau đây là sản phẩm của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Tính cụ thể của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt trong đoạn đối thoại trên không thể hiện ở ý nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Tình cảm, thái độ được thể hiện qua đoạn đối thoại trên là? 

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận