Trắc nghiệm: Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu) có đáp án

  • 682 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Văn bản Phú sông Bạch Đằng được Trương Hán Siêu sáng tác khi nào ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Dòng nào không đúng khi nói về giá trị nội dung của bài Phú sông Bạch Đằng?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Dòng nào dưới đây nói đúng nguồn gốc, đặc điểm thể loại của bài Phú sông Bạch Đằng?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Tâm trạng nhân vật “khách” trong bài Phú sông Bạch Đằng là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận