Trắc nghiệm: Quá trình tạo lập văn bản có đáp án

  • 2320 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 3 phút

Câu 1:

Quá trình tạo lập văn bản được tiến hành như thế nào? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Có thể lược bớt bước định hướng văn bản: văn bản viết nói cho ai, về điều gì, để làm gì, và như thế nào được không? 

Xem đáp án

Đáp án B

→ Bước định hướng văn bản vô cùng quan trọng, vì thế không thể lược bớt bước này.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

le thanh thien
08:23 - 01/10/2021

tot

Vinh Nguyễn
20:44 - 25/10/2021

Good
^v^