Trắc nghiệm: Quan hệ từ có đáp án

  • 3714 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 4 phút

Câu 1:

Quan hệ từ là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Dòng nào có sử dụng quan hệ từ? 

Xem đáp án

Đáp án: A

→ Quan hệ từ “lại”


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Trần Gia Huy

tuyệt

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Diệu
16:03 - 10/11/2021

Câu 4: Đáp án là "Nếu ... thì" thôi

Tạ Văn Thắng
10:33 - 05/01/2022

hay quas