Trắc nghiệm: Rút gọn câu có đáp án

  • 8629 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Mục đích của việc rút gọn câu là: 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Khi rút gọn cần chú ý điều gì? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Đâu là câu rút gọn trả lời cho câu hỏi “Hằng ngày, cậu dành thời gian cho việc gì nhiều nhất ?” ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Câu nào trong các câu sau là câu rút gọn ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Sen Hồ thị

4 năm trước

Thao Nguyen Tran Thanh

4 năm trước

Cao Thị Ngọc Ánh

3 năm trước

trúc thak

T

2 năm trước

Tiến Nguyễn Xuân

amzing
D

2 năm trước

Diễm Quỳnh

Bình luận


Bình luận

Phương Uyên
16:29 - 02/03/2021

i like this

imc_007
21:52 - 01/04/2021

good jod hay hay