Trắc nghiệm: Sau phút chia li có đáp án

  • 2110 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Ai là dịch giả của tác phẩm "Chinh phụ ngâm khúc"

Xem đáp án

Đáp án B

→Tương truyền "Chinh phụ ngâm khúc" do Đoàn Thị Điểm diễn Nôm từ bản chữ Hán của Đặng Trần Côn


Câu 2:

Bản dịch "Chinh phụ ngâm khúc" được viết theo thể thơ nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Nội dung của đoạn trích "Sau phút chia li" là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Từ màu xanh nào không xuất hiện trong đoạn thơ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Nghệ thuật nổi bật trong việc diễn tả nỗi sầu chia li của người chinh phụ là? 

Xem đáp án

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

hoang

Bình luận


Bình luận