Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 22 (có đáp án): Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh

  • 10025 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Môi trường nuôi cấy vi sinh vật mà người nuôi cấy đã biết thành phân hóa học và khối lượng của từng thành phần đó được gọi là?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Môi trường nuôi cấy vi sinh vật mà người nuôi cấy đã biết thành phân hóa học và khối lượng của từng thành phần đó được gọi là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Căn cứ vào nguồn dinh dưỡng là cacbon, người ta chia các vi sinh vật quang dưỡng thành 2 loại là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Trong các nhận định sau, nhận định nào sai?

Xem đáp án

Đáp án: A

Môi trường ở đáp án A là môi trường tự nhiên.


Câu 5:

Căn cứ để phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật gồm

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Minh Thư

N

1 năm trước

Ngọc Dương

K

3 tháng trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận