Trắc nghiệm Sinh học 11 KNTT Bài 12. Miễn dịch ở người và động vật có đáp án

  • 473 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nguyên nhân gây bệnh cho người và động vật là do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nguyên nhân gây bệnh cho người và động vật rất nhiều, có thể từ bên ngoài (tác nhân sinh học, vật lí và hóa học) hoặc từ bên trong cơ thể (yếu tố di truyền, thoái hóa mô do tuổi già,…).


Câu 2:

Phát biểu nào sai khi nói về các tác nhân vật lí và cách thức gây bệnh của chúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

C – Sai. Âm thanh lớn kéo dài gây suy giảm thính lực hoặc điếc.

Các tác nhân cơ học gây giập nát, tổn thương mô, cơ quan.


Câu 3:

Ở người và động vật, chức năng bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ở người và động vật, chức năng bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh do hệ miễn dịch đảm nhận.


Câu 4:

Nếu mầm bệnh qua không khí và giọt bắn xâm nhập vào hệ hô hấp, hàng rào bảo vệ đầu tiên của hệ miễn dịch tiêu diệt mầm bệnh như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nếu mầm bệnh qua không khí và giọt bắn xâm nhập vào hệ hô hấp, hàng rào bảo vệ đầu tiên của hệ miễn dịch tiêu diệt mầm bệnh bằng cách: Lớp dịch nhảy trong khí quản, phế quản giữ bụi và mầm bệnh, sau đó các lông nhỏ đẩy dịch nhầy lên hầu, vào thực quản và dạ dày.


Câu 5:

Đâu không phải là các đáp ứng của miễn dịch không đặc hiệu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

D – Sai. Hình thành kháng thể có ở miễn dịch đặc hiệu.

Các đáp ứng không đặc hiệu gồm: thực bào, viêm, sốt, các peptide và protein chống lại mầm bệnh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận